ytnp.net
当前位置:首页 >> 1%(6%+4%)100%怎么做 >>

1%(6%+4%)100%怎么做

原式=1-10%*100%=1-10%=90%

6%+4%=10% 100%=1 1*10%=10% 1-10%=90%

题目有误,题目缺了一个百分号, 6%-40%*5%-60%*1% =6%-2%-0.6% =4%-0.6% =3.4%

+%0A ++++++++++%0A%0A ++++++++++%0A ++++++++++++%0A +++++++ + + +%0A ++++++++++%0A ++++++++++++%3CP%3E%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B +%A3%A8 %D6%D8%C7%EC%B3%BF%CD%F8%BC%C7%D5%DF%D2%C1%D3%C0%是...

nhg3f5tghku,ol.

=IF(A1>0.06,(A1-0.06)*4*100,0) 假设只是超过才扣,其他不管

+%0A + + + + + + + + + +%0A%0A + + + + + + + + + +%0A + + + + + + + + + + + +%0A + + + + + + + + + +%0A + + + + + + + + + +%0A + + + + + + + + + + + +%3CP%3E%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B +%A3%A8 %D6%D8%C7%...

%D6%D0%B9%FA%CD%F82%D4%C217%C8%D5%D1%B6 %BE%DD%D3%A2%B9%FA%C3%BD%CC%E517%C8%D5%B1%A8%B5%C0%A3%AC%D3%A2%B9%FA%BA%CD%B7%A8%B9%FA%C1%BD%CB%D2%D4%D8%D3%D0%BA%CB%B5%BC%B5%AF%B5%C4%BA%CB%C7%B1%CD%A7%B1%BE%D4%C2%B3%F5%D4%DA%B4%F3%CE%F...

%D6%D0%B9%FA%CD%F82%D4%C217%C8%D5%D1%B6 %BE%DD%D3%A2%B9%FA%C3%BD%CC%E517%C8%D5%B1%A8%B5%C0%A3%AC%D3%A2%B9%FA%BA%CD%B7%A8%B9%FA%C1%BD%CB%D2%D4%D8%D3%D0%BA%CB%B5%BC%B5%AF%B5%C4%BA%CB%C7%B1%CD%A7%B1%BE%D4%C2%B3%F5%D4%DA%B4%F3%CE%F...

e8%

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ytnp.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com